Η ΚΥΑ 43726 της 7ης Ιουνίου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπει την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς επίσης και τα σχετικά μέτρα προληπτικής ιατρικής.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών».

Αναλυτικά η απόφαση: KYA 43726-2019 ΜΑΠ.