Skip to main content Skip to search

Νέα

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 16228/2017 ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 αναφέρεται στην απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Η απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 καθώς και στα θέατρα και τους κινηματογράφους όπως αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4442/2016.

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων. Στο πεδίο εφαρμογής δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.

Διαβάστε αναλυτικά στο σχετικό ΦΕΚ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

Με την απόφαση Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ρυθμίζονται οι αναγκαίοι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

Επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος νοείται κάθε κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή δραστηριότητα που αφορά είτε τρόφιμα και ποτά, είτε παροχή υπηρεσιών. Επιχείρηση τροφίμων και ποτών: Κάθε επιχείρηση Δημόσια ή Ιδιωτική, κερδοσκοπική ή μη, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και διάθεση τροφίμων και ποτών.

Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα στις δραστηριότητες οι συνθήκες λειτουργίας των οποίων είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσμενώς στην Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης, από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός των κέντρων διασκέδασης για τα οποία απαιτείται αδειοδότηση.

Διαβάστε αναλυτικά στο σχετικό ΦΕΚ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα εργατικών ατυχημάτων, 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνας Εργατικών ατυχημάτων του έτους 2016. Η έρευνα Εργατικών ατυχημάτων είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων για τα θανατηφόρα και μη, εργατικά ατυχήματα μισθωτών. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει:

 • Τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με παράγοντες που συνδέονται με τον εργαζόμενο (φύλο, ηλικία, επάγγελμα κλπ.), το χώρο εργασίας του και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη.
  Τον αριθμό των ατυχημάτων σε σχέση με το είδος τραυματισμού, το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε, τον τρόπο τραυματισμού του εργαζόμενου, καθώς και τον υλικό παράγοντα που οδήγησε στον τραυματισμό.
 • Οι παραπάνω μεταβλητές περιγράφονται ποσοτικά με σύγκριση της μεταβολής τους μεταξύ των ετών 2016 και 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότερη συνέπεια ενός εργατικού ατυχήματος, αν δηλαδή αυτό ήταν θανατηφόρο ή όχι.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα εργατικών ατυχημάτων για το 2016.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας

Στον Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84) και ειδικότερα στο άρθρο 14, προβλέπεται η τήρηση Ειδικού βιβλίου της επιχείρησης το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Στο βιβλίο αυτό, ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για θέµατα ΑΥΕ και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων (παράγραφος 1), καθώς και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων συµβάντων, σε περίπτωση ατυχήµατος (άρθρο 43 §2β).

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Στο ίδιο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων (ν.3850/2010, άρθρο 17 §1).

Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε το 1985 όπου η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικού ασφάλειας δεν υπήρχε.

Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω αναφερθέντων και µε το δεδοµένο ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου πρακτικά καθυστερεί, και µε στόχο την απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και τη µείωση του πρόσθετου διοικητικού κόστους, η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική.

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που οι ίδιοι οι εργοδότες µπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφάλειας, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, φαίνονται στο παράρτηµα της σχετικής εγκυκλίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής

Η ΚΥΑ 43726 της 7ης Ιουνίου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπει την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς επίσης και τα σχετικά μέτρα προληπτικής ιατρικής.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών».

Αναλυτικά η απόφαση: KYA 43726-2019 ΜΑΠ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης Φ7.5/1816/88/27.02.2004, του Υπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε), με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και τις σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/5.03.2004), το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 05.03.2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 περιγράφονται λεπτομερώς το πώς πρέπει να γίνεται ο αρχικός έλεγχος και κάθε επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται με πιστοποιημένα πολυόργανα υψηλής ακρίβειας που τεκμηριώνουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισμών της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.

Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.

Από την 1 Νοεμβρίου 2011, η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ. Σκοπός της είναι να μειωθούν οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια και να βελτιωθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ. φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.), με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια,
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια,
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια,
 • για εργοταξιακές παροχές τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια,
 • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο,
 • για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε έναν (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση,
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης,
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς),
 • μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία),
 • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

*Σύμφωνα με εσωτερική οδηγία της ΔΕΗ που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012: Στην παρ.3. του άρθρου 5, καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος τους ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Το νέο πιστοποιητικό περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη,
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης,
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384,
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006),
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης,
 • Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κτλ.

Η ΔΕΗ το ζητάει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Νέα ηλεκτροδότηση,
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ,
 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ,
 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος,
 • Μεταφορά ρολογιού,
 • Προσθήκη νυχτερινού ρεύματος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρο 56 – Νόμος 4611/2019: Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων

 1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.
 2. Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.
 3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας της παραγράφου 2. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.
 4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων της παραγράφου 1, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας της παραγράφου 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα της παραγράφου 1, ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήματος, η πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.5.
 5. Τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.
 6. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
 7. Όταν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 χρησιμοποιούν μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των εργαζομένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.
 8. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παραγράφου 7 είναι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 7 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νόμος 3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Με τον νόμο υπ’ αριθ. 3850/2010, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 Α/2.6.2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) νομοθετήθηκε η εφαρμογή μίας σειράς μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται πως ο εργοδότης δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ