Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνας Εργατικών ατυχημάτων του έτους 2016. Η έρευνα Εργατικών ατυχημάτων είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων για τα θανατηφόρα και μη, εργατικά ατυχήματα μισθωτών. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει:

  • Τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με παράγοντες που συνδέονται με τον εργαζόμενο (φύλο, ηλικία, επάγγελμα κλπ.), το χώρο εργασίας του και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη.
    Τον αριθμό των ατυχημάτων σε σχέση με το είδος τραυματισμού, το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε, τον τρόπο τραυματισμού του εργαζόμενου, καθώς και τον υλικό παράγοντα που οδήγησε στον τραυματισμό.
  • Οι παραπάνω μεταβλητές περιγράφονται ποσοτικά με σύγκριση της μεταβολής τους μεταξύ των ετών 2016 και 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότερη συνέπεια ενός εργατικού ατυχήματος, αν δηλαδή αυτό ήταν θανατηφόρο ή όχι.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα εργατικών ατυχημάτων για το 2016.